Architektonický ateliér Monarchi Architects byl založen Tomášem Pínou a Janou Kráčmarovou v roce 2008. 
Zabýváme se architekturou, urbanismem a designem. Pohybujeme se mezi Prahou, Paříží, Pardubicemi, Brnem a Olomoucí, avšak naše činnost není vázána na místo.
/
Architectural atelier Monarchi Architects was founded by Tomáš Pína and Jana Kráčmarová.
We are dealing with architecture, urbanism and design. We move between Prague, Paris, Pardubice, Brno and Olomouc, but our activity is not associated with a place.

Ing. arch. Jana Kráčmarová (*1981)

 • od roku 2007 působí v ČR
 • vystudovala architekturu na FA VUT Brno (2000-2007)
 • dva roky strávila v pařížských architektonických atelierech:
 • v letech 2004-2005 pracovala jako stážistka v Atelieru da.u (Pascal Arsène-Henry et Philippe Dandrel architectes - Malakoff, France,www.atelier-dau.com)
 • v letech 2005-2006 pokračovala ve stáži v DPA (Dominique Perrault Architecture Paris, France, www.perraultarchitecte.com
 • od roku 2007 působí v ČR

Ing. arch . Tomáš Pína (*1980)

 • vystudoval architekturu na FA VUT Brno (1999-2007)
 • absolvoval roční studijní pobyt na Ecole d’architecture de Nancy (2002-2003)
 • získal cenu rektora VUT Brno za reprezentaci školy (2003)
 • působil šest let (2003-2010) jako freelance architekt v pařížských architektonických atelierech BNR architectes, Obras, AREP, Plages Arrières, Groupe-6,...
 • v letech 2007-2008 působil jako freelance architekt v norských architektonických atelierech: CUBUS arkitektgruppen, Jan-Erik Rossow arkitekt
 • od roku 2004 působí v Paříži a v ČR