Zadání: "Předmětem soutěže je zpracování ideového urbanisticko-architektonic  kého návrhu Nové centrum městské části Praha - Velká Chuchle. Cílem soutěže je nalezení optimálního urbanistického a architektonického řešení území, které má MČ Velká Chuchle ve svém vlastnictví." (zdroj: ČKA)   V této soutěži jsme získali odměnu.